Kainos ir grafikai

Aukštos salės taisyklės čia

Darbo grafikas nuo 2018 metų birželio 1 dienos iki rugsėjo 1 dienos

Salė / diena
Gym / week day

I II III IV V VI VII
Boulderingas
Bouldering gym
17.00 - 20.00
laisvas
20.00 - 22.00 
treniruotė
18.30 - 20.30
treniruotė
17.00 - 20.00
laisvas
20.00 - 22.00 
treniruotė
18.30 - 20.30
treniruotė
17.00 - 21.00
laisvas
 laikas grupėms
reservation for groups 
 - 
Aukšta salė
Lead gym
17.00 - 22.00
laisvas
17.00 - 22.00
laisvas
17.00 - 22.00
laisvas
 route setting
time
 
17.00 - 21.00
laisvas
  laikas grupėms
reservation for groups
14.00 - 18.00
laisvas

Laipiojimo kainos / Climbing prices

APSILANKYMAS - 2 h (bateliai įskaičiuoti)

SINGLE VISIT - 2 hrs (shoe rental included)

Boulderingas
Bouldering
Aukšta salė
Lead climbing gym

SUAUGUSIEMS nuo 18 metų
ADULTS from 18 years

10 *

VAIKAMS IKI 12 METŲ tik su suaugusiojo priežiūra

CHILDREN UNDER 12 years with adult supervision only
5 7

KAINA SU NUOLAIDA
moksleiviai, studentai iki 25 metų, senjorai nuo 50 metų, pateikus dokumentą
REDUCED PRICE
Schoolchildren, students under 25, seniors over 50, document needed

6 8

ASMENINĖ TRENIRUOTĖ  1 žmogui su išankstine registracija
INDIVIDUAL TRAINING  for 1 person registration needed

20 30**

ASMENINĖ TRENIRUOTĖ 2 žmonėms su išankstine registracija
INDIVIDUAL TRAINING for 2 persons registration needed

30 40

ŠEIMOS TRENIRUOTĖ su treneriu   su išankstine registracija  2 suaugę 1 vaikas, kiekvienas papildomas vaikas po 4 € (įranga įskaičiuota)
FAMILY TRAINING with coach   advanced registration needed 2 adults and 1 child, each additional child plus 4 € (equipment included)

45 45**

PAPILDOMA VALANDA LAIPIOTI AUKŠTA SIENA
ADDITIONAL HOUR ON LEAD CLIMBING WALL

  3
MM LAIPIOJIMO RINKTINĖS ABONEMENTAS
1 mėnesiui neribotas abiejose salėse
45  

      !!!  Norint laipioti savarankiškai aukšta siena būtina gauti savarankiško laipiojimo leidimą.

*    naujokams, lipant su automatine sauga arba laipiojimas su asmenine įranga
     newcomers, climbing with automatic safety rope or climbing with personal equipment
**  laipiojimas, prižiūrint/saugant instruktoriui
     climbing under instructor supervision and belaying