Prekių paieška

PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „UAB „MONTIS MAGIA“ E. KOMERCIJOS MODELIO DIEGIMAS“

2022 m. balandžio  11 d. UAB „Montis Magia“ pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „ UAB „Montis Magia“  e. komercijos modelio diegimas“, Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0613. Finansavimas skirtas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“.

 

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto metu numatoma vykdyti ši veikla:

  • Klientų savitarnos sprendimų diegimas el. prekybos platformoje ir integracija su išteklių valdymo sistema.

Projekto metu bus sukurti 3 moduliai klientų sprendimus (el. parduotuvėje):
- Laipiojimo centro kliento paslaugų kortelė;
- Parduotuvės kliento pirkimų modulis;
- Klientų savitarnos (E-komercijos) sistemos funkciniai reikalavimai bei atlikta išteklių valdymo integracija.

Projekto metu bus siekiama įsidiegti klientų savitarnos sprendimą bei atlikti kelių išteklių valdymo sprendimų integraciją su turimu komercijos moduliu. Įgyvendinamas projektas:

- padidins kitų suinteresuotų šalių poreikį inovacijų diegimui (valdomų skaitmeniniu būdu);

- skatins kitų įmonių investavimą į inovacijų diegimą;

- skatins kitas įmones, turinčias panašius tikslus, kooperuotis į bendrus projektus;

- padės paskatinti makroregioninius inovacijų procesus;

- paskatins pažangias, tarpsektorines ir tarpregionines partnerystes, apimančias susijusias pramonės šakas;

- padės Baltijos jūros regionui tapti patraukliu regionu partnerystei ir bendradarbiavimui su kitais stipriais novatoriškais regionais pasaulyje, o tai padės Baltijos jūros regiono įmonėms didinti savo pasaulinį konkurencingumą.

Projektui tinkamų finansuoti išlaidų suma – 47.062,92 Eur, iš kurių finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo –  35.297,19  Eur, likusią sumą prisidės projektas vykdytojas – 11.765,73  Eur. Projekto veiklas planuojama užbaigti iki 2022 m. rugsėjo 30 d.