Pradedamas įgyvendinti projektas  „UAB „Montis magia“ e.komercijos modelio diegimas“.

2022 m. balandžio  11 d. UAB „Montis Magia“ pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „ UAB „Montis Magia“  e. komercijos modelio diegimas“, Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0613. Finansavimas skirtas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“.

 

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto metu numatoma vykdyti ši veikla:

  • Klientų savitarnos sprendimų diegimas el. prekybos platformoje ir integracija su išteklių valdymo sistema.

Projekto metu bus sukurti 3 moduliai klientų sprendimus (el. parduotuvėje):
- Laipiojimo centro kliento paslaugų kortelė;
- Parduotuvės kliento pirkimų modulis;
- Klientų savitarnos (E-komercijos) sistemos funkciniai reikalavimai bei atlikta išteklių valdymo integracija.

Projekto metu bus siekiama įsidiegti klientų savitarnos sprendimą bei atlikti kelių išteklių valdymo sprendimų integraciją su turimu komercijos moduliu. Įgyvendinamas projektas:

- padidins kitų suinteresuotų šalių poreikį inovacijų diegimui (valdomų skaitmeniniu būdu);

- skatins kitų įmonių investavimą į inovacijų diegimą;

- skatins kitas įmones, turinčias panašius tikslus, kooperuotis į bendrus projektus;

- padės paskatinti makroregioninius inovacijų procesus;

- paskatins pažangias, tarpsektorines ir tarpregionines partnerystes, apimančias susijusias pramonės šakas;

- padės Baltijos jūros regionui tapti patraukliu regionu partnerystei ir bendradarbiavimui su kitais stipriais novatoriškais regionais pasaulyje, o tai padės Baltijos jūros regiono įmonėms didinti savo pasaulinį konkurencingumą.

Projektui tinkamų finansuoti išlaidų suma – 47.062,92 Eur,iš kurių finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė –  35.297,19  Eur, likusią sumą prisidės projekto vykdytojas – 11.765,73  Eur. Projekto veiklas planuojama užbaigti iki 2022 m. rugsėjo 30 d.