Privatumo politika ir duomenų apsauga

Dėkojame, kad lankotės mūsų interneto svetainėje. Mes labai atsakingai žiūrime į Jūsų asmens duomenų apsaugą, todėl siekiame ne tik teikti Jums prekes bei paslaugas, bet ir užtikrinti Jūsų teises asmens duomenų tvarkymo lygmenyje. Mes laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.


Tvarkome ir naudojame Jūsų laisva valia pateiktus asmens duomenis, siekdami palaikyti santykius su klientais, reklamos tikslais, taip pat vykdydami užsakymą. Prireikus reikiami duomenys perduodami paslaugų teikėjui. Tačiau neprekiaujame Jūsų duomenimis ir kitaip neperleidžiame jų tretiesiems asmenims.

Mūsų interneto svetainėje naudojama Google Analytics programine įranga, kurios pagalba yra renkami ir kaupiami duomenys rinkodaros ir optimizavimo tikslais. Tam gali būti naudojami „cookies“ (slapukai). Šiuo tikslu fiksuojami duomenų rinkiniai apie tai, kaip Jūs naudojatės svetaine, panaikinant asmeninius duomenis, pagal kuriuos galima būtų identifikuoti asmenį. Be kitų duomenų, užfiksuojamas ir Jūsų IP adresas. Internetiniai adresai (domenai), kuriuose prieš tai lankėtės, taip pat Jūsų interneto arba ryšio paslaugų teikėjo prieigos apimtys neanalizuojami. Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą, leidžiantį mums rinkti ir kaupti šiuos duomenis. Šis draudimas įsigalioja nuo atšaukimo momento. Tik tam, kad apsaugotume savo sistemas, mes (o kai kuriais atvejais ir tretieji asmenys) kaupiame įeičių rinkmenas, kurias sudaro informacija apie kiekvieną naudotojo priėjimą prie duomenų bazių šioje interneto svetainėje bei jų parsisiuntimą. Kiekviena įeičių rinkmena susideda iš: 

  • interneto svetainės, iš kurios Jūs patenkate į mūsų tinklalapį;

  • IP adreso;

  • priėjimo prie duomenų datos ir laiko;

  • kliento paklausimo;

  • „http“ atsakymo kodo;

  • perduotų duomenų apimties;

  • informacijos apie Jūsų naudojamą naršyklę ir operacinę sistemą.

Priklausomai nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys:

1. Užsakymo įvykdymo tikslams: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, pašto kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kai kuriais atvejais amžius bei gimimo data, kliento identifikatorius (kurį sistema priskiria klientui). Šių duomenų tvarkymo pagrindas – užsakymas arba prekių bei paslaugų rezervacija.

2. Rinkodaros tikslams: elektroninio pašto adresas, IP adresas, slapukai (Cookies). Šių duomenų tvarkymo pagrindas - sutikimas.

Siekdami, kad Jums lankytis mūsų interneto svetainėje būtų kuo patogiau, pristatyti savo siūlomoms prekėms ir paslaugoms naudojame „cookies“ (slapukus). Slapukai yra nedidelė rinkmena su tekstine informacija, įrašoma svetainės lankytojo interneto naršyklės talpykloje. Be abejo, savo naršyklėje galite nustatyti neleisti įrašyti slapukų į kietąjį diską arba ištrinti jau įrašytus slapukus. Svetainėje yra naudojami dviejų rūšių Slapukai:

1. Pirmoji Slapukų rūšis – įmonė UAB „Montis magia“, siekdama tobulinti savo intenetinę svetainę www.montismagia.lt (toliau - Svetainę) ir užtikrinti siūlomų Prekių ir Paslaugų įvairovę, kokybę bei efektyvų naudojimąsi Svetaine, informuoja, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija, skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Vartotojų ir/ar Naudotojų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje. Sutikimas galioja iki Vartotojas ir/ar Naudotojas atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Svetainės administratorių šiuo elektroniniu paštu: info@montismagia.lt.

2. Antroji Slapukų rūšis - informuojame, kad prisijungus prie Svetainės, siekiant naudotis Svetaine, į Jūsų kompiuterį įrašomi Slapukai: Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti (PHPSESSID) - Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas. Taip pat naudojami slapukai: inspectlet.com , onesignal.com, Google Tag manager, Facebook pixel.

Jei tam, kad būtų pateiktas pasiūlymas internetu, prašoma įvesti asmeninius ar komercinius Jūsų duomenis (pavyzdžiui, elektroninio pašto adresą), šią informaciją atskleisite tik savo laisva valia. Taip perduotus asmens duomenis naudojame tik tuo tikslu, kuriam jie buvo mums perduoti. Rengdami atsakymus į Jūsų paklausimus, tvarkydami Jūsų užsakymus, kai naudojatės mūsų paslaugomis, kai kuriais atvejais atskiras užduotis pavedame atlikti subrangovams. Jiems atskleidžiame tik tuos duomenis, kurie yra būtini atlikti užduočiai, ir jie juos naudoja tik nurodytu tikslu. Be to, paslaugų teikėjai yra įpareigoti laikytis šio pareiškimo dėl duomenų apsaugos.

Svetainės Prekių ar Paslaugų užsakymo/ rezervacijos tikslais - užsakymo įvykdymui. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Prekes ar Paslaugas Vartotojas ir/ar Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Prekei ar Paslaugai užsakyti.

Svetainėje siūlomų Prekių ir Paslaugų efektyvaus teikimo tikslais – rinkodaros tikslais. UAB „Montis magia“ rūpinasi, jog Svetainėje siūlomos Prekės ar Paslaugos bei jų užsakymas būtų efektyvus.

Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą bei pateikti Vartotojui ir/ar Naudotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus, UAB „Montis magia“ turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo sutikimą (pvz., pažymint atitinkamą laukelį varnele, užsisakius naujienlaiškį ir kt.).

Taip pat mes naudojame Google Adwords reklamas, kurios mums teikia asmeniškai neidentifikuojamą informaciją apie Jus ir Jūsų naršymo įpročius Remarketingo (pakartotinės rinkodaros) tikslams. Remarketingas (pakartotinė rinkodara) naudojamas svetainės rinkodaros tikslais.

Facebook socialiniame tinklapyje yra naudojamas Remarketingas (pakartotinės rinkodara), siekiant pateikti individualizuoto, aktualesnio turinio reklamas internete. Šių asmens duomenų tvarkymo politika: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Tiesioginės rinkodaros tikslais UAB „Montis magia“ renka šiuos asmens duomenis: elektroninį paštą, gyvenamąjį miestą, šalį. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele.

• Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.

• Vartotojas ir/ar Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui info@montismagia.lt arba pažymėjus Privatumo politikoje varnelę „atsisakymas sutikti su privatumo politika“.

• Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ir/ar naudotojų IP adresus rinkodaros tikslais.

4. Kokių veiksmų galiu imtis prieš duomenų kaupimą?

Pateikę prašymą, turite teisę neatlygintinai gauti informaciją apie sukauptus su Jūsų asmeniu susijusius asmens duomenis. Be to, remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, turite teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų naudojami ir (arba) perduodami reklamos tikslais. Teisės aktų nuostatos Jums taip pat suteikia teisę taisyti, blokuoti ir ištrinti šiuos asmens duomenis. Tokiais atvejais Jums reikia kreiptis raštu arba elektroniniu paštu į mūsų toliau nurodytą, už duomenų apsaugą atsakingą, kontaktinį asmenį.

Vartotojas ir/ar Naudotojas suteikia teisę UAB „Montis magia“ rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą UAB „Montis magia“ rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo ir/ar Naudotojas Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. UAB „Montis magia“ iš Vartotojo ir/ ar Naudotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad UAB „Montis magia“ turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.

Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis UAB „Montis magia“ surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas/Naudotojas turi iš anksto kreiptis į UAB „Montis magia“ el. pašto adresu, nurodytu šioje duomenų apsaugos politikoje. UAB „Montis magia“ įgyvendina Vartotojo ir/ar Naudotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo prašymo gavimo.

Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas ir/ar Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis įUAB „Montis magia“ elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai yra stabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. UAB „Montis magia“ įgyvendina Vartotojo ir/ar Naudotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 30 darbo dienų nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo prašymo gavimo.

UAB „Montis magia“ Asmens duomenis saugo 2 arba 10 metų nuo jų pateikimo, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas. Jūsų asmens duomenys, susiję su elektronine prekyba tvarkomi ir saugomi 2 metus nuo paskutinio Jūsų apsilankymo www.montismagia.lt arba paskutinio pirkimo dienos. Pirktų prekių PVM sąskaita faktūra ir joje nurodyti Pirkėjo asmeniniai duomenys saugomi 10 metų.

Vartotojas ir/ar Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis UAB „Montis magia“ turi teisę laikyti iki kol bus baigtas atsakingų institucijų tyrimas, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu UAB „Montis magia“ yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju ir/ar Naudotoju, ar jeigu UAB „Montis magia“ yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo ir/ar Naudotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Vartotojas ir/ar Naudotojas gali kreiptis į UAB „Montis magia“ el. paštu info@montismagia.lt .

UAB „Montis magia“ svetainėje yra pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Pateiktos pastabos dėl Asmens duomenų privatumo taikomos tik mūsų interneto svetainei www.montismagia.lt . Prašome atsižvelgti į susietų tinklalapių privatumo nuostatas.

UAB „Montis magia“ neatsako už svetimų svetainių turinį, kuriose lankotės naudodamiesi mūsų pateiktomis nuorodomis. Jų turinio nesisaviname. Už nelegalų, klaidingą ar neišsamų turinį bei žalą, kurią sukelia tokios informacijos naudojimas ar nenaudojimas, atsako tik interneto svetainės, į kurią buvo pateikta nuoroda, savininkas. Papildoma informacija apie privatumo politiką trečiųjų šalių svetainėse:

Jei turite daugiau klausimų dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo, prašome kreiptis:
El. paštu: info@montismagia.lt
Telefonu + 370 699 52012
Adresu: Konstitucijos pr. 12, Vilnius